سخن روز

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 09:42

رمضان؛ ماه عبادت، تربيت و رحمت‌

به قلم مهندس مهدی بازرگان، ١٢/١٠/١٣٤٢
خلاصه آنكه اين ماه، ماه عبادت، تربيت و انشاء الله رحمت است. يازده ماه از سال برای خودمان می‌خوريم و ميدويم و ميخوابيم، يك ماه را از خود و از مردم بريده به طرف خالقمان برويم و از پيش او به طرف مردم و خدمان بياييم. خدا يار و نگهدار شما ...

اگر هميشه از من صراحت ديده‌ايد که تلخ بوده است فکر مي‌کنم هر دفعه نيز روشن شده است که گفتارم خالي از صداقت و حسن نيت نبوده است. بدانيد که در صورت خودداري از چنين شهامت مردانه وضع مردم ايران و دنيا طوري نيست که به سلامت و به سلطنت بر گرديد. خداوند ارحم الراحمين است و در توبه و سعادت را به روي بندگان باز گذاشته است ...

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 09:42

احتياج روز

به قلم: مهندس مهدی بازرگان، اين‏ اثر ابتدا در سال 1336 و سپس در شماره‏‌های 1 و 2 ماهنامه «مجموعه حكمت» ، و پس از آن چندين بار همراه با مقالات ديگر، توسط شركت سهامی انتشار و انتشارات تشيع، تجديد چاپ شده است. اگر به طور دسته جمعی به دور محور و ريسمان خدائی حلقه زده، با استفاده از اين نعمات الهی، برابر و برادروار از پرتگاه وحشتناكی كه ملّت به لب آن رسيده است، دوری جستيم و برای اجرای حق و خير و از بين بردن فساد قيام نموديم، به حكم آيات محكم الهي پيروز خواهيم شد، و اگر باز جدائی و اختلاف را ادامه داديم، عذاب عظيمی را كه گرفتارش شده‌‏ايم، عظيمتر و ابدی خواهيم ساخت ...

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 09:42

خانه مردم

به قلم: مهندس مهدی بازرگان، اين اثر تفصيل و تدوين سخنراني عيد سعيد قربان در سال 1338 مي‏باشد كه با همين نام همراه با سه اثر ديگر در قطع جيبي و سپس در قطع رقعي چاپ شده و به شماره 606 مورّخ 3/6/1350 در كتابخانه ملي ثبت و توسط شركت سهامي انتشار منتشر شده است. اين عيد را عيد الكبير مي‏گويند و اجتماع حج بزرگ‌ترين تظاهر دسته جمعي مردم است. نه تنها در اسلام و بري مسلمين ، بلكه در دنيا و بري انسان‌ها. يقيناً بدتان نمي‏آيد بدانيد كه اين مراسم و قرباني چه معني دارد، منشأ تاريخي و اجتماعي آن چيست، چگونه برقرار شده است، چه منظوري در كار بوده است و حالا چه فايده‏ي دارد... و اگر دورانديش باشيد، نقش آن در آينده چه خواهد بود و چه آثاري مي‏تواند داشته ‏باشد؟...

صفحه1 از2