دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 09:42

نامه مرحوم بازرگان به محمد رضا پهلوی

اگر هميشه از من صراحت ديده‌ايد که تلخ بوده است فکر مي‌کنم هر دفعه نيز روشن شده است که گفتارم خالي از صداقت و حسن نيت نبوده است. بدانيد که در صورت خودداري از چنين شهامت مردانه وضع مردم ايران و دنيا طوري نيست که به سلامت و به سلطنت بر گرديد. خداوند ارحم الراحمين است و در توبه و سعادت را به روي بندگان باز گذاشته است ...