مهندس مهدی بازرگان از نگاه ديگران

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 12:39

بازرگان ساده دل بود اما ...

آنچه امروز برای همه ما مهم و عبرت‌آموز است شجاعت اخلاقی و ملت‌خواهی و وطن‌دوستی يك انسان بزرگ است كه وقتی احساس می‌كند كشور و مردم در خطرند و او می‌تواند با ايثار و گرو گذاشتن شخصيت و اعتبار و چه بسا امنيت خود قدمی بردارد، درنگ نمی‌كند و گام پيش می‌گذارد ...

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 12:36

غروب بت‌ها

بازرگان يكي از شخصيت‌هاي برجسته در تاريخ معاصر ايران و از ستون‌هاي جريان نوانديشي ديني به شمار مي‌آيد. وي با نگاهي ديگر و طرح موضوعي تازه جريان نوانديشي ديني در ايران را به چالشي جدي فراخواند، و در شامگاه زندگي خويش، همچون بامدادي بر آسمان انديشه در ايران طلوع كرد.

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 12:34

تاملی در نامه بازرگان به شاه

به باور نگارنده با توجه به شخصيت فکري و خلقي بازرگان، انشاي متن نامه و نوشته آقاي اشکوري و قرائن ‏ديگر، مي‌توان استنباط کرد که بازرگان به خوبي آگاه بود که شاه محال است در آن شرايط و آن نوع دادگاه‌ها ‏خود را به حکومت ايران بسپارد، اما احتمال ميداد که شاه با تشريح وضع دادگاه‌هاي انقلابي آن زمان و احيانا ‏مسائل ديگري در دفاع از خود به نامه واکنش نشان دهد ...

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 12:33

بازرگان نقطه وصل علم ودين

بازرگان را می‌توان نمونه نسلي دانست که اگر چه ريشه در نهاد‌هاي سنتي نداشتند و از همان گام نخست پاي به دنياي جديد و علم جديد نهاده بودند، اما همواره به دنبال پيوند ميان اين دو بودند و با روحيه مداراجوي خود بي‌آنکه در پي شعار برآيند دو نهاد را نه در ذهن که در عمل نيز به هم پيوند داده بودند و هر يک را البته در جاي خودش به کار مي‌گرفتند ...

صفحه1 از7